ΦΑΚΕΛΟΣ: ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (Συνέντευξη με τον Βιοχημικό, Αλέξανδρο Παναγόπουλο)